Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Člověk, stavba (a) územní plánování 7

7. ročník odborné konference,

která se koná ve středu 22. května 2013 od 9:00   

na ČVUT v Praze, fakultě stavební.

 

Konference úspěšně proběhla

Všem účastníkům děkujeme za podnětné příspěvky a velice zajímavou diskusi!

Zde si můžete stáhnout publikaci Člověk, stavba a územní plánování 7 (pdf, 33 MB)

Program konference
Obsah publikace (pdf)
 

Zaměření konference

Konferenci pořádá Katedra urbanismu a územního plánování a je zaměřena na následující oblasti:

₪  architektura a urbanismus
₪  územní plánování
₪  urbanistické infrastruktury (dopravní, technická, sociální, ekonomická, kulturní)
₪  brownfieldy a jejich revitalizace
₪  suburbanizace
₪  ochrana přírody a krajiny
₪  památková péče
₪  cestovní ruch a využití volného času z hlediska územního plánování
₪  mapování, digitalizace mapových děl 
Konference je určena zejména studentům doktorských studijních programů, jejich školitelům a kolegům, vědecko výzkumným pracovníkům, pracovníkům státní správy, odborníkům z praxe, a dále všem ostatním zájemcům o výše zmiňované oblasti.

Cena:₪  účast na konferenci je zdarma, je ale třeba se předem (do 1.4. 2013) přihlásit
  ₪  kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com
 

Termíny
zaslání přihlášky a anotace
1.duben 2013

zaslání příspěvku 14.duben 2013

zveřejnění konečného programu 15.duben 2013

konání konference 22.květen 2013

Šablona příspěvků s pokyny pro autory:


ve formátu .doc (word)
  ve formátu .odt (open office)
  ve formátu .pdf

Místo konání:


Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

místnost: B 169

Odborný výbor:


Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
  Ing. arch. Daniela Šovarová

Ing. Pavel Holubec

Organizační výbor:


Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Ing. arch. Daniela Šovarová
  Ing. Karel Sedlecký
  Ing. Pavel Holubec

Ing. Roman Vodný
  Ing. Petr Tomíček
   

 Publikace z předchozích ročníků:

  Člověk, stavba a územní plánování 6 (rok 2012, 17 MB)
  Člověk, stavba a územní plánování 5 (rok 2011, 55 MB)
  Člověk, stavba a územní plánování 4 (rok 2010, 28 MB)
  Člověk, stavba a územní plánování 3 (rok 2009, 4 MB)
  Člověk, stavba a územní plánování 2 (rok 2007, 18 MB)
  Člověk, stavba a územní plánování (rok 2006, 17 MB)

Přihlášení

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno.