Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Člověk, stavba (a) územní plánování 7

středa 22. 5. 2013 

Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B169

Program konference

 

8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 9:15 zahájení konference: Ivan Vorel
9:15 – 10:45 blok 1, moderátor: Jan Mužík
   
  "Územní plánování, veřejná prostrantví"

Pavel Holubec Územní plán: složenina obrazů a plánů

Daniela Šovarová, Marek Janatka Rozvojová území v CHKO Český Ráj

Milan Macoun Freiburg, Německo: Dva příběhy tvorby města

Veronika Šindlerová Veřejné prostory – základní pilíř územního plánování
     
10:45 – 11:15 kávová pauza
11:15 – 12:10 blok 2, moderátor: Jan Mužík
   
  "Zeleň, krajina"

Jan Dostalík Význam a hodnota přírodního prostředí v čs. urbanismu a územním plánování (1948-1968)

Veronika Vonešová Vliv krajinných struktur na charakter krajinného prostoru a osídlení historické krajiny Rudolfa II.

Jindřich Svatoš Ostrovy krajiny II
     
12:10 – 13:00 blok 3, moderátor: Marek Janatka
   
  "Brownfieldy, konverze, industriál"

Helena Lorková Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů Modelový objekt: Královopolská strojírna Brno

Tereza Vokurková Industriál na Frýdlantsku

Zdeněk Šimoník Revitalizace železničních brownfieds v zahraničí
     
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 15:45 blok 4, moderátor: Marek Janatka
   
  "Industriál, konverze, stavby"

Jiří Kupka Teologické a symbolické aspekty stavby kostela

Tomáš Med Mezi zmarem a konverzí

Martin Nedvěd, Valerie Zámečníková Využití industriálních staveb v Moravskoslezském kraji pro kulturní a společenské aktivity

Jan Pustějovský Typologické vlastnosti nevyužívaných objektů pivovarské výroby s ohledem na možnosti jejich nového využití.

Petr Tomíček Praktický pohled na rekonstrukce vesnických stavení