Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Perspektivy území III: veřejné prostory a prostranství

Úvodní informace

Tématika a cíle konference

Důležité termíny

Příspěvky a forma prezentace

Kontakt

Odborný a organizační výbor

Přihlášení

Úvodní informace

Základním tématem konference je území a letošní již třetí ročník je zaměřen na téma veřejné prostory a prostranství.

Území lze pojímat z mnoha perspektiv: je to aktivně utvářený životní prostor lidské společnosti i mnoha různých živých organismů; je to terén i využitelný zdroj, objekt zkoumání, plánování i práva. Území je předmětem vědeckých diskusí, občanských sporů, ale i rámcem a půdou, na níž se různé konflikty odehrávají.

Vztah mezi společností a veřejným prostorem lze nahlížet jako vztah měst a veřejných prostranství. Jaké jsou tyto vztahy a jaké jsou jejich vzájemné souvislosti? Jak se tyto vztahy mění? Co vypovídají veřejná prostranství a veřejné budovy o společnosti, které je utváří? To jsou i otázky pro účastníky konference.

Konference "Perspektivy území" má za cíl oslovit výzkumníky a zájemce z různých oborů (vědce, doktorandy ale i státní správu a občanské organizace), kteří se územní tématikou zabývají a vytvořit platformu pro sdílení poznatků, zkušeností a postupů. 

 

Konference se koná ve středu 13. 05. 2015 na ČVUT v Praze, fakultě stavební (místnosti B 169)

Příspěvky s anotací a recenzí zasílejte do 28.4.

Cena: 100 Kč (studenti ČVUT zdarma)

Pozvánka (pdf)

Program konference + prezentace ke stažení - nové!

Konference úspěšně proběhla. Děkujeme za účast!

Sborník ke stažení (9MB, dodatečně doplněno ISSN 2336-7563) - nové!

 

Oficiálním jazykem konference je čeština a slovenština.

 


Tématika a cíle konference

Jako podtitul již třetího ročníku konference Perspektivy území bylo tentokrát zvoleno téma veřejných prostorů a prostranství. Tato problematika se totiž postupně dostala z akademického a občansky angažovaného prostředí až do centra veřejného zájmu, například v souvislosti s volbami do místních zastupitelstev, ale též v souvislosti s přípravou Metropolitního plánu Prahy (problematika Pražských stavebních předpisů). 

Území lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu: jinak ho vidí urbanista, jinak sociolog či historik, jinak biolog či antropolog, a ještě jinak politik či úředník. Cílem konference je nalézt společnou řeč a společná témata, vyjasnit si základní koncepty a pojmy, v nichž území chápeme a podpořit mezioborový výzkum. Dále poukázat a vysvětlit multidisciplinární charakter problému a jeho vliv na široké vrstvy společnosti při zdůraznění významu udržitelného rozvoje.

Úvodní příspěvek bude mít MgA. Marek Kundrata (IPR Praha - Kancelář veřejného prostoru)

Odborná přednáška: 

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D (Ministerstvo pro místní rozvoj) - Politika architektury a stavební kultury

První ročník konference: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Druhý ročník konference: Perspektivy území II: hranice a rozhraní

Důležité termíny

Pro autory:

Zaslání článku s anotací a recenzí do:  12. 4. 2015 - termín posunut do  úterý 28.4.

Potvrzení o přijetí příspěvku na konferenci do: 30. 4. 2015

Pro návštěvníky:

Ukončení přihlašování pro účastníky bez příspěvku: 30. 4. 2015 - termín posunut do úterý 12.5.

Zaplacení účastnických poplatků do: 7. 5. 2015 (později pouze na místě)

Předběžný program: 4. 5. 2013

Den konání konference: středa 13. 5. 2015

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice (místnost B 169)

Příspěvky a forma prezentace

Všechny články musí být recenzovány:

Šablony pro příspěvky

článek

recenze

Číslo účtu:

č. účtu: 19-5504610227/0100

variabilní symbol: dle přihlašovacích údajů

Kontakt

Příspěvky a dotazy zasílejte na email: uzemi.eu@gmail.com

První ročník konference: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Druhý ročník konference: Perspektivy území II: hranice a rozhraní

Odborný výbor

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Ing. Pavel Holubec, Ph.D.

Organizační výbor

Ing. arch. Eva Lörinc Vokálová
Ing. arch. Helena Míková
Ing. Pavel Holubec, PhD.

 

Těšíme se na vaši účast.

55 míst / 43 přihlášených

Přihlášení

Na konferenci se přihlásíte vyplněním on-line formuláře. Po jeho odeslání vám přijde email se zadanými údaji.
Aktivní účastníci nechť vyplní též název příspěvku a jeho stručnou anotaci (100-200 slov).