Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Program konference, pořádané ve středu 13. května 2015 na FSv, ČVUT v Praze, v místnosti B169

Perspektivy území III: veřejné prostory a prostranství

8:30-9:00 registrace účastníků

9:00-10:40 blok 1 

Ivan Vorel – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Úvodní slovo

Pavel Holubec – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Veřejné prostory a prostranství

Žofie Raimanová – IPR Praha, Kancelář veřejného prostoru

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (web)

Dagmar Saktorová – Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Územní plán jako nástroj tvorby veřejného prostoru

Zděněk Fikar, Michaela Valentová – Úřad městské části Praha 3, odbor územního rozvoje

Přípravy regenerací tří náměstí na Praze 3

10:40-11:00 přestávka na kávu

11:00-12:30 blok 2

Lucie Doleželová – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Zásady a flexibilita v urbanistickém projektu regenerace brownfieldu

Tereza Vokurková – ČVUT v Praze – ÚPP a VCPD Fakulty architektury

Autenticita veřejných prostor a prostranství

Jiří Kupka – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Zeleň veřejných prostranství

12:30-13:45 oběd (formou samoobslužného bufetu)

13:45-15:15 blok 3

Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování

Politika architektury a stavební kultury ČR (web)

Naděžda Rozmanová – Ústav územního rozvoje, Brno

Internetová publikace Principy a pravidla územního plánování (web)

Eva Lörinc Vokálová – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Obyvatelnost veřejných prostorů v Evropě

Matěj Kamenický – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Prehľad výskumu zvukového prostredia verejných priestranstiev vo svete a v Čechách

Simona Švecová – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Venkovní osvětlení jako nástroj vnímání sídel ve večerních a nočních hodinách

15:15-15:35 přestávka na kávu

15:35-17:00 blok 4

Pavel Holubec – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování

Osmnáct tezí k demokratické politice a uspořádání veřejného prostoru

Helena Míková Hexnerová – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urb. a územního plánování

Postkomunistické trauma panelových sídlišť

Václav Wallach – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Teritoriální stigmatizace v narativech a kontra-narativech obyvatel sociálně vyloučené lokality