Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Kalendář - Proběhlé akce

22.9.2011 - Dřevěné stavění, ForArch 2011 6. ročník odborné konference Dřevo jako plnohodnotný konstrukční materiál není jenom doménou dřevostaveb, ale stále více nachází uplatnění i ve spojení a integraci s jinými materiály a jinými typy konstrukcí. Konference si klade za cíl přispět ke stavbě pomyslného mostu spojující břeh dosavadních, u nás tradičních, konstrukcí s břehem moderního stavění, kde má dřevo nezastupitelnou dokonce stále posilující pozici.
11.10.2011 - Exkurze: Mostecko (a) rekultivace Pozor, změna termínu! Cena: 350 kč. Odjezd v 7:00 autobusem od školy, návrat večer. Pořádá: Katedra urbanismu a územního plánování. Hlaste se na: katerina.masna@fsv.cvut.cz
14.10.2011 - Průmyslové dědictví – Na hraně (mezinárodní konference) Architektura konverzí – smysl, možnosti a limity nových intervencí - Alternativní projekty využití průmyslového dědictví - Mezinárodní srovnání rozdílných odborných a pedagogických přístupů. Taková jsou hlavní témata konference PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ – NA HRANĚ…, jež v rámci 6. Industriálních stop proběhne 14. - 16. 10. v Národním technickém muzeu na Praze 7. Organizátory jsou Katedra architektury FSv ČVUT a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT.
18.10.2011 - Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a zahrnutí principů udržitelného rozvoje urbanismu a pojetí městské a venkovské krajiny. Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu studentům doktorského případně magisterského studia, pedagogům, expertům a pracovníkům nevládních organizací
8.12.2011 - Workshop W3-2011 Jste srdečně zváni k aktivní účasti na doktorský Workshop W3-2011 "Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel" pořádaný v rámci doktorského grantu GA ČR 103/09/H095 dne 8. 12. 2011 od 16:00 na FSv ČVUT v Praze, Ateliér D.
8.3.2012 - Mezinárodní konference Pražská nádraží ne/využitá Galerie Jaroslava Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Tady není developerovo o. s. Vás zvou na dvě akce, věnované pražským nádražím. Výstava se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera od 6. do 13. března, vernisáž proběhne 6. března 2012 v 19 hodin. Mezinárodní konference se uskuteční 8. března v Sále zastupitelů na Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupořadatelem konference je Ministerstvo dopravy ČR, Hlavní město Praha a České dráhy a.s.
17.4.2012 - konference: Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra Mezioborová konference, pořádaná Ekologickým institutem Veronica, se koná ve dnech 17. - 18. 4. 2012 v Hostětíně v Bílých Karpatech.
24.5.2012 - konference: Člověk, stavba a územní plánování Zveme vás na již 6. ročník konference, pořádané Katedrou urbanismu a územního plánování. Akce se koná 24. 5. 2012 na ČVUT v Praze, Fakultě stavební. Vložné pro aktivní účastníky činí 300 kč.
6.9.2012 - Seminář ÚSES - zelená páteř krajiny Česká společnost pro krajinnou ekologii – CZ‐IALE, Mendelova univerzita v Brně, Ministerstvo životního prostředí ČR, AGERIS, s. r. o. pořádají 11. ročník mezinárodního semináře ÚSES: Zelená páteř krajiny.
13.9.2012 - konferencia: Veda vo výstavbe Medzinárodna vedecká konferencia v oblasti architektúry a urbanizmu, ktorá sa bude konať dňa 13. 9. 2012 (štvrtok) na Fakulte architektúry STU v Bratislave, spojená s exkurziou, dňa 14. 9. 2012.
19.9.2012 - konference: Voda a krajina 2012 3. ročník odborné konference, pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze dne 19. 9. 2012.
25.9.2012 - Křižovatky architektury 2012 Křižovatky architektury Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou Projekt Křižovatky architektury zahrnuje konferenci a doprovodnou výstavu Young Architect Award 2012.
28.9.2012 - EXKURZE do Horní Lužice - předodjezdové info Informace pro účastníky - předodjezdové info.
2.10.2012 - The 3rd International Conference on Managing Urban Land The 3rd International Conference on Managing Urban Land
19.10.2012 - Summit územního rozvoje středoevropských metropolí 2012 Bratislava – Drážďany – Košice – Praha – Vídeň 1. ročník mezinárodní odborné konference Summit územního rozvoje středoevropských metropolí 2012 > Bratislava – Drážďany – Košice – Praha – Vídeň se koná dne 19.10.2012 v Clarion Congress Hotelu, Freyova 33, Praha 9.
1.11.2012 - Konference: PERSPEKTIVY ÚZEMÍ - udržitelné vazby, střety a rozvoj S příspěvekem do diskuse na téma "území" vás zveme na akademickou půdu Stavební fakulty ČVUT v Praze.
5.11.2012 - Louis Benech - přednáška Přednáška francouzského zahradního architekta Louise Benecha, pondělí 5.11. 18:00, Francouzský institut, Praha 1
10.11.2012 - Inventura urbanismu 2012 Inventura urbanismu 2012
13.11.2012 - Konference - obnova a využívání nádraží Historie nádražních budov na území České republiky sahá hluboko do 19. století a společně s dalšími objekty železničního provozu jsou důležitými prvky industriálního dědictví.
14.11.2012 - 3rd Annual International Conference on Urban Studies & Planning
22.5.2013 - ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 7 Sedmý ročník odborné konference, která je zaměřena na urbanismus, architekturu, územní plánování, infrastrukturu, brownfieldy, suburbanizaci, ochranu přírody a krajiny, památkovou péči, mapování apod. Akci pořádá Katedra urbanismu a územního plánování, ČVUT v Praze, Fakulta stavební.
10.6.2013 - 3rd Annual International Conference on Urban Studies & Planning
26.6.2013 - konference: CESB 2013 You are invited to participate in the conference: Central Europe towards Sustainable Building (CESB13) which will be held in Prague, Czech Republic from 26th to 28th June 2013.
18.9.2013 - Voda a krajina 2013 Čtvrtý ročník odbormé konference, zaměřené na problematiku vodního hospodářství a krajinné ekologie. Termín pro přihlášení a vložení abstraktu: 12. 5. 2013. Pořádá Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta Stavební ČVUT v Praze.
26.9.2013 - konference: Architektura v perspektivě Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, konaná ve dnech 26.-27.9.2013
4.10.2013 - Exkurze Lužice Zahrady, parky, krajina, architektura: odborná exkurze Lužice 4.-5.10.2013 cena: 500 kč
2.11.2013 - konference: Krize veřejného prostoru II Studentská konference, která se bude konat v sobotu 2. listopadu 2013 v prostorách Fakulty humanitních studií UK v Praze. Přihláška do 30.9.
6.11.2013 - Perspektivy území II: hranice a rozhraní Druhý ročník tematické konference, pořádaný pod záštitou Katedry urbanismu a územního plánování na ČVUT v Praze. Základním tématem konference je území a letošní ročník je zaměřen na téma hranic. Termín pro zaslání anotace příspěvku: 1. 8. 2013.
20.11.2013 - Konference MendelNet 2013 Tradiční studentská konference Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která se koná ve dnech 20. – 21. listopadu 2013. Registrace do 30.9.
28.11.2013 - Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda International doctoral conference that is going to be held from 28. 11. 2013 to 29. 11. 2013 in Prague, at the Faculty of Architecture Building. Abstract submission: November 11, 2013.
21.1.2014 - Učíme se filmem
23.1.2014 - workshop prof. Harrise: Landscape Planning, Urbanisation and Ecosystem Services
6.2.2014 - Termíny odevzdání ateliérů URA Termíny odevzdání ateliérů: URA 6.2.2014 do 12.00h v ateliéru D
10.2.2014 - ZOZ - odborná část
3.3.2014 - KuKr 2014 se připravuje na březen Dvanáctý ročník kurzu celoživotního vzdělávání KuKr 2014 se připravuje na březen 2014!
13.3.2014 - Street wise - knowledge for architects? Pozvánka na přednášku a workshop na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, ve čtvrtek 13. 3. 2014 od 10:00 hod., místnost Z239.
27.3.2014 - CIST 2014 - Frontiers and boundaries of territorial sciences International conference that is held in Paris, France at 27-28 March 2014. Deadline for paper proposals submission : 25th of September 2013.
14.5.2014 - Nové vize urbánní politiky: Středoevropská města ve 21. století Americký politolog Benjamin R. Barber bude hlavním řečníkem na konferenci Nové vize urbánní politiky: Středoevropská města ve 21. století, která se koná ve dnech 14.-16. května 2014 v Olomouci.
24.6.2014 - Landscape Festival Praha 2014
24.7.2014 - Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014 Konference "Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014" je plánovaná ve dnech 24. a 25.7. 2014 v Telči.
17.9.2014 - Konference Voda a krajina 2014
29.9.2014 - Lidová škola urbanismu
3.10.2014 - Exkurze Linz a Wels Odborná exkurze do měst Linz a Wels. Pořádána je ve spolupráci s Energy Centre České Budějovice. Cena: 650 Kč Termín: 3. - 4. října 2014
16.10.2014 - Conference: Landscape Transformations 2014
5.11.2014 - Konference Člověk, stavba a územní plánování 8
10.11.2014 - Přednášky a výstavy pro říjen Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v říjnu.
20.11.2014 - Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru
5.12.2014 - Přednášky, výstavy a akce pro listopad Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v listopadu.
7.1.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro prosinec Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v prosinci.
1.2.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro leden Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v lednu.
1.3.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro únor Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v únoru.
5.4.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro březen Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v březnu.
30.4.2015 - Mezinárodní SOUTĚŽ: Planetární urbanizace
1.5.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro duben Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v dubnu.
13.5.2015 - Konference: Perspektivy území III - veřejné prostory a prostranství
4.6.2015 - Konference: Sociálně prostorová diferenciace Českých zemí v historické perspektivě
5.7.2015 - Přednášky, výstavy a akce pro červen Seznam zajímavých akcí týkajících se architektury a urbanismu, které se budou konat v červnu.
21.10.2015 - Konference ČSÚP 9
1.11.2015 - Fotky z exkurze do Berlína 2015 Stránka především pro účastníky exkurze do Berlína pořádané v roce 2015 katedrou Urbanismu a územního plánování ČVUT v roce 2015. https://www.facebook.com/K127Berlin2015
16.3.2016 - Konference Evropský HABITAT
26.5.2016 - konference: Smart Cities Symposium Prague 2016
19.9.2016 - Kurz: ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY - 2016
19.10.2016 - Konference: Člověk, stavba a územní plánování 10
20.10.2016 - Urbanistický workshop Tmaň 2016
3.11.2016 - Konference: Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity
10.11.2016 - Architektonická soutěž pro studenty FSv ČVUT: dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka
11.6.2017 - Soutěž o nové logo Katedra urbanismu a územního plánování vyhlašuje k příležitosti 25. výročí založení katedry soutěž na návrh svého nového loga.
15.11.2019 - 22. ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019
16.12.2019 - 10. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro Ph.D. studenty 2019
13.2.2020 - AOOKR 2020 Aktuální otázky ochrany krajinného rázu "Krajinný ráz a jeho změny"
18.3.2020 - 18. ročník kurzu celoživotního vzdělávání KuKr 2020 - odložen
16.9.2020 - Landscape Festival Workshop pro studenty / Vize rozvoje lokality v okolí Florence Přihlášky zasílejte do 20. srpna!
25.9.2020 - Krajinářská dílna s exkurzemi údolím paláců, zahrad a parků obrazu krajiny
15.12.2020 - Workshop: Strukturovaná vegetace Hanspaulky a Dejvic - 15.12. 2020 Strukturovaná vegetace Hanspaulky a Dejvic - participativní terénní workshop pro studenty doktorandy a pedagogické pracovníky Katedry urbanismu a územního plánování Fsv ČVUT.
30.7.2021 - Workshop Krajiny a historický urbanismus Místo konání: Roztoky a Tiché údolí. Datum konání: 30.7.2021.
3.9.2021 - Krajina a těžba – revitalizace postindustriální krajiny a Geologický park Čertovy schody; Krajinářská dílna katedry Urbanismu a územního plánování, 3.9. 2021.
11.9.2021 - JELENOHORSKÁ KOTLINA KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA S EXKURZEMI ÚDOLÍM PALÁCŮ, ZAHRAD A PARKŮ OBRAZU KRAJINY 8. –11. 9. 2021.
14.9.2021 - Přednáška - Netolická obora, Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině
30.9.2021 - Výstava "Slavné zahrady a parky Středočeského kraje" od 24.8. do 30.9. "Výstava "Slavné zahrady a parky Středočeského kraje", jejíž spoluautor je Jan Hendrych z naší katedry, byla otevřena ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS a Středočeským krajem na nádvoří zámku v Roztokách. Výstava potrvá od 24.8. do konce září a vstup je volný.
8.10.2021 - Urban Design Award studentská soutěž
4.2.2022 - 27. ročník studentské soutěže Urban Design Award
30.6.2022 - Urban Design Award / O nejlepší urbanistický projekt