Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference: Člověk, stavba a územní plánování 10

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na jubilejní desátý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 10), která se bude konat ve středu 19. 10. 2016.

CSUP-logo

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je předkládán k zařazení do databáze Scopus.

Termín zaslání anotací 31. 7. 2016

Termín odevzdání příspěvků 25. 9. 2016

Přihlášení k pasivní účasti do 30. 9. 2016

Přihlášení a další informace: csup.uzemi.eu