Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urban Design Award studentská soutěž

https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/souteze/25939-urban-design-award

 

Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně FA ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol (vyjma diplomového projektu) ze zemí visegrádské čtyřky. Soutěžní návrhy hodnotí mezinárodní porota převážně složená z architektů a odborníků na plánování měst působících mimo akademické prostředí. Soutěžní práce jsou tak konfrontovány s praxí v oblasti urbanismu a územního plánování. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů (AUUP ČR, MUT, TUP, ZUUPS).

Soutěž je určena všem studentům, kteří v daném akademickém roce vytvořili ateliérovou semestrální práci zapsanou jako urbanistický projekt. Do soutěže nelze přihlásit magisterské diplomní projekty. Pro mezinárodní pojmenování soutěže se pořadatelé rozhodli kvůli tomu, že se okruh organizujících škol rozšiřuje a přidávají se další zahraniční fakulty. 

Vytvořili jste ve školním roce 2020/2021 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty?