Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urban Design Award / O nejlepší urbanistický projekt

Vytvořili jste ve školním roce 2021/2022 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty? Přihlaste se do soutěže Urban Design Award! Čas máte do 30. června. Přihlašovací formulář najdete na adrese

http://formular.fa.cvut.cz/award

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2021/2022. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

Pro přihlášení bude třeba připravit portfolio připravené pro tisk na A3 (formát PDF, max. 15 stran, 300 dpi) a několik výstižných obrázků. Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). Minimálně přihláška musí být vyplněna v anglickém jazyce.