Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. Petr Tomíček

titulní obrázek

E-mail:

VZ, granty a soutěže:
Výzkumný záměr č.4, MSM 6840770005 "Udržitelná výstavba"
Městský dům Dobříš – revitalizace objektu bývalého kina, soutěž, 9.-17.místo z 63 návrhů 
Urbanistická soutěž Strahov – spolupráce na oceněném návrhu
 
Praxe v oboru:
únor 2009 – dosud       	Ergoatelier, www.ergoatelier.cz, projektování pozemních staveb od studie až po prováděcí projekt 
2008 	Atelier Havlas, externí spolupráce na rekonstrukcích historických objektů)
2008 	Atelier M1 architekti
2007 	AG studio
2006/2007                   	stáž na Universidad Polytécnica de Valencia, 5 měsíců
 
Jazykové znalosti:
Angličtina                     	plynně slovem i písmem
Španělština                  	plynně slovem i písmem
Němčina                       	středně pokročilý
další světové jazyky(Fj,Rj)základy 
 
Vzdělání:
2009 –	dosud   	   	doktorské studium: ČVUT – fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství, 
					dizertační práce: Problematika brownfields ve venkovském prostoru
2002 - 2008 	studium oboru Pozemní stavby a konstrukce, FSV – ČVUT
                             	       diplomová práce: Obnova barokní oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera
 
Práce s PC:
WinXP, MS Office		kompletní, uživatelské znalosti, instalace, konfigurace, Word, Excel, PowerPoint
AutoCAD				běžná práce s dokumentací, všech projektových fází
SketchUP                          středně pokročilý
Stavební fyzika                 kompletní expertní znalosti
 
Záliby:
vysokohorská turistika, cestování, piano