Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Roman Vodný

Základní informace

Datum narození: 20.4.1982

Titul: Ing.

Trvalé bydliště: Louka nad Veličkou

Přechodné bydliště: Praha 4-Krč

Vzdělání

od 2007

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Obor: Inženýrství životního prostředí

Téma disertační práce: "Problematika železničních brownfields", školitel: Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.

2001-2007

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Obor: Pozemní stavby a konstrukce, Modul: Urbanismus a územní plánování

Téma diplomové práce: "Urbanistická studie centra Veselí nad Moravou", vedoucí: Ing. arch. Jan Storch

1997-2001

Střední průmyslová a umělecká škola a Vyšší odborná škola Hodonín

Odborné zkušenosti:

2001-2006

Odborné praxe na Městském úřadě Veselí nad Moravou, Odbor rozvoje města

od 2007

Spolupráce s ateliérem ARCHIS - Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Matějská 2136/48, Praha

Spolupráce na grantech a výzkumných záměrech:

od 2008

Spolupráce na Výzkumném záměru č. 4 "Udržitelná výstavba", části WP1: "Výstavba na brownfields"

od 2011

Spolupráce na SGS grantu "Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy"

Jazykové znalosti:

angličtina, španělština