Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Daniel Stojan

odborný asistent

titulní obrázek

E-mail: daniel.stojan@fsv.cvut.cz

Vyučuje: Ateliér tvorby - magisterský 1, Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt), Ateliér urbanistický, Seminář z územního plánování, Urbanismus 1, Urbanismus 3

kancelář: A 824

telefon: 224 357 933

konzultace v semestru:

ČT   10.40 - 11.40

konzultace ve zápočtovém týdnu:

konzultace ve zkouškovém období

 

NA KONZUTACI JE NUTNÉ SE DEN PŘEDEM OHLÁSIT MAILEM

 

 

 

 

pozn:  V termínech konzultací se mohou vyskytnou změny. Proto se vždy den předem mailem přesvěčte zdali termín platí.

                                                                                                           Děkuji Ing.arch. Daniel Stojan