Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vojtěch Kořalka

titulní obrázek

E-mail: vojtech.koralka@fsv.cvut.cz

telefon: 777 263 802