Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Ing. Pavel Holubec, Ph.D.

Vědecký pracovník

titulní obrázek

E-mail: pavelholubec@centrum.cz

Vyučuje: Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci, Obrazy modernizujícího se světa

Konzultace: po předchozí emailové domluvě

Pracovní náplň: správa webu, výuka na Univerzitě 3. věku

Moje stopy na webu: odborné články, dizertace a články na academia.edu, články v Deníku referendum, cestopisy z pobytu ve Švédsku a na Taiwanu, rozhovordvě úvahy pro Artikl, profil na linkedIn

Zabývám se filosofií územního plánování, konkrétně problematikou globálních metropolí, vztahem člověk-společnost-území a urbanisticko-plánovací teorií: aplikací Luhmannovy teorie komplexních systémů a Deleuzovy filosofie rozdílu v problematice územního plánování.

V architektonické kanceláři Foglar architects se jako projektant podílím na zpracování územních plánů menších obcí. Ve firmě Walloth Urban Advisors se jako analytik územních systémů zabývám strategickým plánováním.

 

Profesní životopis

Vzdělání

2007-2014         doktorské studium: ČVUT v Praze - Fakulta stavební; Katedra urbanismu a územního plánování; téma doktorské práce: Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území

2012 NCKU, Tainan, Čínská Republika (Taiwan) Krátkodobé výzkumné stipendium (6 měsíců), udělené Ministerstvem školství Čínské republiky na Taiwanu, více na blogu paja-pise-tainansky.blog.cz

2000-2007          magisterské studium: ČVUT v Praze - Fakulta stavební, studijní program: Pozemní stavby a konstrukce; modul: Územní plánování; téma diplomové práce: Urbanistická studie městské části Praha-Řeporyje

2003-2004          zahraniční studijní stáž (Erasmus, 10 months):  KTH Stockholm, Environmental engineering and sustainable infrastructure

 

Pracovní zkušenosti

2017-dosud       Walloth Urban Advisors - analytik územních systémů, urbánní poradenství (pro evropská města, kraje, hospodářské asociace a občanské iniciativy)

2007-dosud        Foglar architects - tvorba územních plánů (převážně menší obce ve Středočeském kraji)

Mapa územních plánů, na jejichž tvorbě jsem se podílel

2008-2015        Ing. arch Marie Horváthová - tvorba územních plánů (obce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji)

2004-2008         Ing. arch. Miloš černý - dokumentace pro stavební povolení (kresličské práce, převážně rodinné domy)

 

Výzkumné granty

2015-2017    Studentská grantová soutěž ČVUT SGS15/183/OHK1/3T/11 "Veřejná prostranství jako průsečík i řešení problémů soudobých sídel"

2013-2014    Studentská grantová soutěž ČVUT SGS13/117/OHK1/2T/11 "Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy II"

2011-2012    Studentská grantová soutěž ČVUT SGS11/104/OHK1/2T/11 "Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy"

2010 Studentská grantová soutěž ČVUT SGS10/017/OHK1/1T/11 „Proces modernity a jeho zhmotnění v prostorové struktuře území"

2009-2010    Doktorský grant GAČR 103/09/H095 „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel"

 

Architektonické soutěže

2017 Zastavovací plán území bývalého cukrovaru v Lenešicích (s Markétou Sedlovou a Evou Lörinc Vokálovou) - 2. cena

2011 Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor KUC ve Zlíně (spolu s Markem Janatkou, Ladislavem Kerlehou a Lukášem Přibylem)

2010 Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

2008 Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti (spolu s Markem Janatkou) - 3. cena