Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Územní souhlas

Nahrazuje územní rozhodnutí, stavební úřad jej vydá, pokud je záměr v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

zdroj: Zákon č. 183/2006 Sb. par. 96, odst. 1


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail