Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

PR

Patří do ZCHÚ dle § 33 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Přírodní rezervace jsou definovány jako menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail