Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

SEA

Proces, který posuzuje vliv koncepcí různého zaměření na životní prostředí. Jsou to koncepce ,které stanoví rámec pro budoucí umisťování a povolování záměrů, přičemž některé koncepce se posuzují ze zákona povinně (v územním plánování např. politika územního rozvoje nebo zásady územního rozvoje) a jiné pouze v případě, že požadavek na posouzení uplatní dotčený orgán (např. územní plán).


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail