Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Hustota osídlení

Údaj charakterizující průměrnou míru osídlenosti lidmi. Obvykle se udává v počtu obyvatel na čtvereční kilometr (/km²) a lze ho vypočítat jako podíl počtu obyvatel a plochy (rozlohy) daného území. 

Hustota osídlení se mění v závislosti na mnoha faktorech, jedním z nich jsou například přírodní podmínky. V ČR vykazují nejvyšší hustotu osídlení nížiny, jimiž protékají řeky, naopak nejnižší hustota osídlení je v pohraničních oblastech (např. Šumava). 


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail