Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Opatření obecné povahy

Jedná se o smíšený správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a s obecně určenými adresáty. Tento pojem byl zaveden a definován novým správním řádem, který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2006 (zák. č. 500/2004 Sb. - § 171, 172, 173, 174,).

Typickými příklady opatření obecné povahy jsou zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, zastavěné území, územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území. Zákon č. 183/2006 Sb. uvádí, které dokumenty jsou vydávány jako opatření obecné povahy.

 

Opatření obecné povahy musí vždy obsahovat odůvodnění a oznamuje se veřejnou vyhláškou, vyvěšenou mj. vždy na úřední desce. Nabývá pak účinnosti po 15 dnech od vyvěšení. 


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail