Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje je celorepublikový textový dokument se schématy, který je závazný pro územně plánovací dokumentaci. Pořizuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj. Její součástí je vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území. Projednává se se sousedními státy. Schvaluje ji vláda ČR. Každé 4 roky je zpracovávána zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje. 


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail