Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Pruh pro cyklisty

Pruh pro cyklisty je formálně vymezená část komunikace, která odděluje jízdní prostor pro kola od ostatní dopravy. Vhodný je tam, kde jezdí vysoký počet cyklistů podél středně zatížené silnice. Cyklopruhy jsou viditelné, rychlé a pružné řešení na stávajících komunikacích, které vyžaduje pouze úpravu dopravního značení. (dle TP 179_Navrhování komunikací pro cyklisty).


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail