Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Rozvoj sídel

není chápán pouze jako růst (rozšiřování či zvětšování) sídelního útvaru, ale také jako regenerace, revitalizace či transformace stávající urbanistické struktury např. zlepšení životních podmínek, uspokojovování měnících se potřeb obyvatel i návštěvníků apod.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail