Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

rychlostní komunikace (A)

Rychlostní komunikace pro místní komunikace funkční skupiny A mají funkci dopravní. Svým příčným uspořádáním vychází z dálnic a rychlostních komunikacích, na které obvykle v intravilánu navazují. 

(zdroj: Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., ČSN 73 6110)


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail