Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

sběrné komunikace (B)

Sběrné komunikace, s funkcí dopravně-obslužnou, slouží pro obytné útvary, spojení obcí, průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazby na tyto komunikace.

(zdroj: Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., ČSN 73 6110)


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail