Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Skid row

Skid street, The Hobo. Pojem americké provenience. Označuje část města - ulici nebo čtvrť, jejíž obyvatelstvo je převážně tvořeno chudými dělníky nebo nezaměstnanými svobodnými muži. Na začátku 20. století se ulice podobného rázu objevují ve všech velkých městech USA, kde se vyznačují osobitým výrazem a specializovanými službami pro chudé a nezaměstatné.  Význam Skid Row spočíval v nabídce dostupného ubytování pro pracující třídu, která měla v přechodu od industriální do postindustriální americké společnosti potíže se zabezpečením příjmu. Od 50. let 20. století se Skid Row nesprávně pojí s vysokou mírou alkoholismu a kriminality.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail