Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slumy

Slumy jsou podle definice Organizace spojených národů agentury UN-HABITAT chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně na předměstích velkoměst v chudých státech.

mapa slumy

Obr. Vybrané největší slumy světa dle populace (zdroj: PD-self: Mike Davis, Planet of Slums, la Découverte, Paris, 2006, p.31)


Související odkazy:

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slum


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail