Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Společnost

Na obsahu pojmu společnost se shodne málokdo z těch, kteří se společností jako předmětem vědecky zabývají (sociologové, politologové, ekonomové, antropologové, historici ...). Než abychom se pokoušeli o nějakou vlastní definici, představme si pod pojmem společnost především onen společný předmět sociálních věd (který se týká např. skupin lidí, struktur mezilidských vztahů, vzorců chování, společenských praktik, institucí, sociální stratifikace, hierarchie či dominance). Pomoci nám může i fenomenologické vytěžení významů českého slova 'společnost', jež implikuje cosi, co má někdo s někým společné, co nějakou skupinu lidí spojuje - takže o těch lidech lze hovořit nejen jako o skupině, nýbrž jako o společnosti.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail