Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Správní území

Správní obvod je právní pojem označující územní působnost správního úřadu.Velikostně může jít od území jedné obce (např.Brno), ba její části (např. Praha 1), až po celý stát.


Související odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_obvod


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail