Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Stabilizovaná struktura (území)

Stavební struktura nebo území určitého rozsahu, při níž se střednědobě nepředpokládá změna rozsahu stávající zástavby, přestavby budov a asanace. Způsob využití objektů se může měnit. Nepředpokládá se změna celkové hmoty, kompozice nebo charakteru provozu.

zdroj: www.irppraha.cz


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail