Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Stezka pro cyklisty (cyklostezka)

Stezka pro cyklisty je část cesty výlučně vyhrazená cyklistům. Pakliže je označená modrým dopravním značením, její použití je pro cyklisty v daném místě a směru povinné.

 

Motorová vozidla nesmí po stezce pro cyklisty jezdit ani na ní parkovat. Stezka pro cyklisty je od ostatních dopravních proudů je ale oddělená. Oddělení je buď horizontální nebo vertikální s rozdílnou výškou. (dle TP 179_Navrhování komunikací pro cyklisty).


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail