Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Struktura sídla

Urbanistická Struktura sídla, charakteristika sídla, dle urbanistických hledisek. Funkční, prostorové, organizační, kompoziční atd.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail