Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Terminál

Prostor, kde dochází nakládce, vykládce či překládce objektu přepravy, nebo ke změně druhu či prostředku přepravy, individuální i hromadné. Typickým příkladem je letiště, přístav, železniční stanice.

zdroj: SVÍTEK Miroslav. Základní definice dopravní telematiky. [online]. Praha: ČVUT, fakulta dopravní, 2001. Dostupné z: http://www.lt.fd.cvut.cz/its/rok_2001/definice.htm

 

 


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail