Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Pokyny pro přípravu posteru na konferenci: PERSPEKTIVY ÚZEMÍ - udržitelné vazby, střety a rozvoj

Konference se bude konat 1. 11. 2012, na FSv, ČVUT, Thákurova 7. Současně proběhne v atriu nebo na ochozu atria FSv posterová prezentace příspěvků. Tisk zajistí organizátor Workshopu.

 

Podklady pro postery doručte mailem nebo přes www.uschovna.cz do

1. 10. 2012 v el. podobě na email konference: uzemi@gmail.com

 

Poster je v českém nebo anglickém jazyce.

 

Finální adjustaci bude korigovat organizační tým konference (včetně hlavičky tj. jména, názvu posteru atd.), Vaším úkolem je dodat vlastní obsah – tělo postěru - dle předepsané šablony (viz příloha).

 

Dodržujte následující pokyny:

 

Poster by měl obsahovat:

Poster by měl shrnovat Vaší dosavadní vědeckou práci. Celkové pojetí je především grafické (obrázky, foto, schémata, grafy), málo textu, málo tabulek.