Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus a rozvoj krajiny (ZBZ16Z)

Studijní programy: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka

Předmět je zakončen zápočtem.

K zápočtu je třeba"

1) splnit podmínky terénního cvičení - individuálně navštívit zadané lokality, vyplnit pracovní listy a prezentovat vybraná území na společném workshopu dle termínů vypsaných v IS.

2) napsat zápočtový test - obsahem testu je látka odpřednášená v rámci přednášek - zveřejněné texty ke stažení doplňují a rozšiřují témata přednášek, ale nepokrývají veškerou odpřednášenou látku.