Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Terénní cvičení z krajinné tvorby a plánování (XTKP)

Studijní programy:
Obory:
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Jiří Kupka

Letošní terénní cvičení lze splnit dvěma způsoby: účastí na katedrové exkurzi na Slovensko, která se uskuteční 5.-8.9.2016 (podrobnosti budou sděleny mailem), nebo dvoudenní exkurzi do Německa (Muskau, Branitz) pořádané FŽP ČZU ve dnech 25.-26.5.2016 (nutno přihlásit se do konce dubna).