Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus a veřejná infrastruktura (UVI)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Kaplan, Václav Jetel

 

127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura, 4+0, zk

vyučující: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. Václav Jetel, Ph.D.

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2018/2019

C 215, středa 12-15:50 h 

 

Obsah výuky a časový plán předmětu

20.02.2019 (1)     12:00 – Veřejná  infrastruktura – úvod (VJ).

14:00 – Veřejná infrastruktura v regionu, průmyslové regiony (IK).

27.02.2019 (2)     12:00 – Technická  infrastruktura v územním plánování - ÚPP (VJ).

14:00 – Veřejná infrastruktura v regionu agrárním, rekreačním a městském (IK).

06.03.2019 (3)     12:00 – Technická  infrastruktura v územním plánování - ÚPD (VJ).

                               14:00 – Veřejná infrastruktura v úrovni krajů a ČR, struktura osídlení (IK).

13.03.2019 (4)     12:00 – Technická infrastruktura – koordinace TVÚ (VJ).

                               14:00 - Veřejná infrastruktura a kompozice v regionu – architekt v regionálním plánování (IK).

20.03.2019 (5)     12:00 – Technická infrastruktura – sdružené trasy (VJ).

                               14:00 – Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, parter, tendence (IK).

27.03.2019 (6)     12:00 – Technická infrastruktura – zásobování vodou (VJ).

                               14:00 – Technická infrastruktura – odvádění a likvidace odpadních vod (spl. kanalizace) (VJ).

03.04.2019 (7)     12:00 – Technická infrastruktura – odvádění a likvidace odpadních vod (deš. kanalizace) (VJ).

                               14:00 - Technická infrastruktura – protipovodňová opatření (VJ).

10.04.2019 (8)     12:00 – host Ing. arch. Jiří Kugl

                     14:00 – host Ing. arch. Simona Vondráčková

17.04.2019 (9)     12:00 – Technická infrastruktura – odpadové hospodářství (VJ).

                               14:00 – Technická infrastruktura – mobiliář, zeleň, obnovitelné zdroje energie (VJ).

24.04.2019 (10)   12:00 – Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií (VJ).

                               14:00 – host Ing. arch. František Pospíšil

02.05.2019 (11)   12:00 – Technická infrastruktura – zásobování plynem a teplem (VJ).

Čtvrtek - náhrada     14:00 – Technická infrastruktura – elektronické komunikace (VJ).

08.05.2019 (12)   STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

 

15.05.2019 (13)   12:00 – povinný test. – část přednášek doc. Kaplana (IK).

                               14:00 – Technická infrastruktura – shrnutí (VJ).

 

Podmínky získání zkoušky:

- absolvování testu -  15.5.2019  ve 12:00 - veřejná infrastruktura z přednášek doc. Kaplana (30% hodnocení);

- test + ústní zkouška ve zkouškovém období – technická infrastruktura (70% hodnocení) – sebou min. 1 mapový podklad z obce trvalého bydliště pro informaci o systémech technické infrastruktury v sídle.

 

Doporučená literatura:  Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl I. Academia. Praha 1999

Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl II. Academia. Praha 2001