Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus a veřejná infrastruktura (UVI)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Ivan Horký, Ivan Kaplan, Václav Jetel

127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura, 4+0, zk

vyučující: doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. Jiří Kugl

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2017/2018

C 215, středa 14-17:50 h

 

Obsah výuky a časový plán předmětu

21.02.2018 (1)     14:00 – Veřejná  infrastruktura – úvod (VJ).

16:00 – Veřejná infrastruktura v regionu, průmyslové regiony (IK).

28.02.2018 (2)     14:00 – Technická  infrastruktura v územním plánování - ÚPP (VJ).

16:00 – Veřejná infrastruktura v regionu agrárním, rekreačním a městském (IK).

07.03.2018 (3)     14:00 – Veřejná infrastruktura v úrovni krajů a ČR, struktura osídlení (IK).

                               16:00 – Kolejová doprava (JK).

14.03.2018 (4)     14:00 – Technická  infrastruktura v územním plánování - ÚPD (VJ).

                               16:00 - Technická infrastruktura – koordinace TVÚ (VJ).

21.03.2018 (5)     14:00 – Veřejná infrastruktura a kompozice v regionu – architekt v regionálním plánování (IK).

                               16:00 – Technická infrastruktura – sdružené trasy (VJ).

28.03.2018 (6)     14:00 – Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, parter, tendence (IK).

                               16:00 – Technická infrastruktura – zásobování vodou (VJ).

04.04.2018 (7)     14:00 – Systémové pojetí rozvoje sídel a regionů (IH).

                               16:00 - Technická infrastruktura – odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace) (VJ).

11.04.2018 (8)     14:00 – Kvalita života, sídla, regiony, rozvoj ČR v evropském a globálním aspektu (IH).

                               16:00 – Technická infrastruktura – odpadové hospodářství (VJ).

18.04.2018 (9)     14:00 – Metodika strategického plánování, uplatnění zásad udržitelného rozvoje území (IH).

                               16:00 – Technická infrastruktura – mobiliář, zeleň, obnovitelné zdroje energie (VJ).

25.04.2018 (10)  14:00 – Strategie rozvoje a veřejná infrastruktura (IH).

                               16:00 – Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií (VJ).

02.05.2018 (11)  14:00 – Technická infrastruktura – zásobování plynem a teplem (VJ).

                               16:00 – Technická infrastruktura – elektronické komunikace (VJ).

09.05.2018 (12)  14:00 – povinný test. – část přednášek doc. Kaplana (IK) a doc. Horkého (IH).

                               16:00 – Technická infrastruktura – protipovodňová opatření, shrnutí (VJ).

16.05.2018 (13)  REKTORSKÝ DEN

 

Podmínky získání zkoušky:

- absolvování testu -  9.5.2018  ve 14:00 - veřejná infrastruktura (50% hodnocení);

- test + ústní zkouška ve zkouškovém období – technická infrastruktura (50% hodnocení) – sebou min. 1 mapový podklad z obce trvalého bydliště pro informaci o systémech technické infrastruktury v sídle.

 

Doporučená literatura:

Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl I. Academia. Praha 1999
Šrytr, P.: Městské inženýrství, díl II. Academia. Praha 2001