Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanismus 3 (YUR3)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Daniel Stojan, František Pospíšil, Jan Mužík, Petr Durdík
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

V předmětu se studenti seznámí s historií vývoje stavby měst a územního plánování ve světě, v českém prostoru a v hlavním městě Praze. Dále získají základní znalosti o současném stavebním právu v České republice v oblasti územního plánování. Získají přehled o typech územně plánovacích dokumentů a kompetencích v procesu jejich pořízení.