Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Územní management (127YUZM)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Karin Dvořáková, Václav Jetel

127YUZM Územní management, 3+2, zk

vyučující: Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. Karin Dvořáková

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2017/2018

A 836, středa 8:00 – 12:50 hod

Obsah výuky a časový plán předmětu

21.02.2018 (1)           8:00 – Úvodní přednáška, ústavní pořádek ČR (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

28.02.2018 (2)           8:00 – Obec – samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

07.03.2018 (3)           8:00 – Hl. m. Praha, kraje - samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

14.03.2018 (4)           8:00 – Daňová soustava ČR – přímé a nepřímé daně, rozpočtové určení daní (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

21.03.2018 (5)           8:00 – Veřejné rozpočty – státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů, státní fondy, EU (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

                22.3. 14:00 Exkurze – Magistrát hl. m. Prahy

28.03.2018 (6)           8:00 – Příjmy veřejných rozpočtů – hospodářská činnost, místní poplatky, správní poplatky (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

04.04.2018 (7)           8:00 – Výdaje veřejných rozpočtů, zadluženost (VJ).

10:00 – cvičení (KD). Povinná prezentace koncepce návrhu.

11.04.2018 (8)           8:00 – Obec – veřejné služby I. – veřejný pořádek (obecní policie, IZS ad.) (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

18.04.2018 (9)           8:00 – Obec – veřejné služby II. – školství (VJ).

10:00 – cvičení (KD). 11:00 střecha budovy A 

12:00 – diplomový seminář

25.04.2018 (10)          8:00 – Obec – veřejné služby III. – sociální péče a zdravotnictví (VJ).

10:00 – cvičení (VJ).

02.05.2018 (11)          8:00 – Obec – veřejné služby IIV. – podpora bydlení, životní prostředí, kultura, doprava, technické vybavení území ad. (VJ).

10:00 – cvičení (KD).

09.05.2018 (12)          8:00 – Zadávání veřejných zakázek (VJ).

10:00 – cvičení (KD). Povinná prezentace návrhu vč. regulace.

16.05.2018 (13)          Rektorský den. Odevzdání projektu do 18. 5. 12:00.