Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Územní management (127YUZM)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Karin Dvořáková, Václav Jetel

127YUZM Územní management, 3+2, zk

vyučující: Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. Karin Dvořáková

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2018/2019

A 836, středa 9:00 – 11:50 hod - cvičení!

A 835, čtvrtek 14:00 – 15:50 hod - přednáška!

 

Obsah výuky a časový plán předmětu 

20.02.2019 (1)           9:00 – cvičení (KD). Zadání urbanistické studie.

21.02.2019 (1)           14:00 – Úvodní přednáška, ústavní pořádek ČR (VJ).

 

27.02.2019 (2)           9:00 – cvičení (KD). Práce v terénu. Zpracování problémového výkresu a SWOT analýzy.

28.02.2019 (2)           14:00 – Obec – samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

 

06.03.2019 (3)           9:00 – cvičení (KD). Konzultace průzkumů a rozborů. Zadání urbanistického návrhu.

07.03.2019 (3)           14:00 – Hl. m. Praha, kraje - samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

 

13.03.2019 (4)           9:00 – cvičení (KD). Konzultace, zadání rešerší.

14.03.2019 (4)           14:00 – Daňová soustava ČR – přímé a nepřímé daně, rozpočtové určení daní (VJ).

 

20.03.2019 (5)           9:00 – cvičení (KD). Konzultace, prezentace rešerší.

21.03.2019 (5)           14:00 – Veřejné rozpočty – státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů, státní fondy, EU (VJ).

 

27.03.2019 (6)           9:00 – cvičení (KD). Procházka po Dejvicích zaměřená na techniku stavby měst.

28.03.2019 (6)           14:00 – Příjmy veřejných rozpočtů – hospodářská činnost, místní poplatky, správní poplatky (VJ).

 

03.04.2019 (7)           9:00 – cvičení (KD). Povinná prezentace rozpracovanosti – průzkumů, rozborů a konceptu návrhu.

04.04.2019 (7)           14:00 – Výdaje veřejných rozpočtů, zadluženost (VJ).

 

10.04.2019 (8)           9:00 – cvičení (KD). Exkurze na střechu budovy A Fsv. Zadání regulačního výkresu.

11.04.2019 (8)           14:00 – Obec – veřejné služby I. – veřejný pořádek (obecní policie, IZS ad.) (VJ).

 

17.04.2019 (9)           9:00 – cvičení (KD). Simulace projednávání, konzultace.

18.04.2019 (9)           14:00 – Obec – veřejné služby II. – školství (VJ).

 

24.04.2019 (10)          9:00 – cvičení (KD). Procházka po Dejvicích na téma urbanistická kompozice.

25.04.2019 (10)          14:00 – Obec – veřejné služby III. – sociální péče a zdravotnictví (VJ).

 

01.05.2019 (11)          státní svátek

02.05.2019 (11)          středeční výuka – cvičení (KD). Zásady tvorby prostorového ověření návrhu. Pojetí a tvorba posterů.

 

08.05.2019 (12)          státní svátek

09.05.2019 (12)          14:00 – Obec – veřejné služby IV. – podpora bydlení, životní prostředí, kultura, doprava, technické vybavení území ad. (VJ).

 

14.05.2019 (13)          středeční výuka – cvičení (KD). Závěrečná povinná prezentace s odevzdáním projektu.

15.05.2019 (13)          rektorský den

16.05.2019 (13)          14:00 – Shrnutí, prezentace, zk. předtermín (VJ).

 

Poznámka:

Na cvičení je třeba nosit měkkou tužku min B6 , několik průsvitek formátu A3 nebo skicovací papír a vždy všechny podklady. Kromě výsledného posteru budou všechna zpracování ruční technikou – vzhledem k délce trvání semestru jde o velmi časově úspornou techniku.