Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Krajina a sídla (127XKRS)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Jiří Kupka

Veškeré informace dle Směrnice děkana č. 1/2020 PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE a studijní materiály vč. odkazů na streamy přednášek v prostředí MS Teams jsou resp. budou studentům po přihlášení přístupné od začátku výuky LS 2020/2021 v Moodlu ČVUT.