Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Publikace: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Vydavatel: ČVUT v Praze, fakulta stavební
Editor: Ing. Pavel Holubec, Ing. Roman Vodný
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-01-05124-5Články z této publikace: