Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Publikace: Člověk, stavba a územní plánování II

Vydavatel: ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Editor: Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D
Rok vydání: 2007
ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1Články z této publikace: