Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Publikace: Člověk, stavba a územní plánování V

Vydavatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Editor: Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Doc. Ing. arch. Alena Mansfeld
Rok vydání: 2011
ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8Články z této publikace: