Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Almanach Katedry urbanismu a územního plánování 2016

Veřejný prostor a veřejná prostranství (2016) pdf [24,1 MB]

Publikace Nové výzvy urbanismu (pracovní verze)

Nové výzvy urbanismu (2021) pdf [11,9 MB]

Publikace Vývoj a potenciál veřejných prostranství

Vývoj a potenciál veřejných prostranství (2020) pdf [11,5 MB]

Metodika

Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (2004) pdf [0,4 MB]

Monografie

Jan HENDRYCH a kol.(2018): Struktury urbanizované zeleně pdf [31 MB]

Zuzana KRAMÁŘOVÁ (2014): Bronwnfield ?! Proč?! Problém nebo příležitost pdf [30 MB]

Ivan VOREL, Jiří KUPKA (2011): Krajinný ráz - identifikace a hodnocení pdf [11 MB]

Jiří KUPKA (2010): Krajiny kulturní  a historické pdf [37 MB]

Konference Člověk, stavba a územní plánování - csup.uzemi.eu

ČSÚP 14 (2021) pdf [10 MB]

ČSÚP 13 (2020) pdf [18 MB]

ČSÚP 12 (2019) pdf [20 MB]

ČSÚP 11 (2018) pdf [26 MB]

ČSÚP 10 (2017) pdf [16 MB]

ČSÚP 9 (2016) pdf [17 MB]

ČSÚP 8 (2015) pdf [39 MB]

ČSÚP 7 (2013) pdf [34 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP 6 (2012) pdf [18 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP 5 (2011) pdf [56 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP 4 (2010) pdf [29 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP III. (2009) pdf [4 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP II. (2007) pdf [19 MB] - jednotlivé příspěvky

ČSÚP (2006) pdf [18 MB] - jednotlivé příspěvky

Konference Aktuální otázky ochrany krajinného rázu - www.krajinnyraz.cz

Ochrana kulturní krajiny: hledání cílů, možností a pravidel (2013) pdf [14 MB]

Krajinný ráz v sídlech / sídla v rázu krajiny (2011) pdf [13 MB]

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu (2010) pdf [14 MB]

Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009 pdf [8 MB]

Aktuální problémy ochrany krajinného rázu (2007) pdf [8 MB]

Péče o krajinný ráz, cíle a metody (1999) pdf [18 MB]

Konference Perspektivy území - web konference

Perspektivy území II: Hranice a rozhraní (2013) pdf [17 MB] - DSpace - jednotlivé příspěvky

Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj (2012) pdf [13 MB] - DSpace - jednotlivé příspěvky

Další díla

Jiří KUGL: Manuál prezentace urbanistického návrhu pdf [5 MB]