Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Publikace

Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus

Ing. arch. Martin Nedvěd (2013)

Více ...

Železnice na hranicích...

Ing. Roman Vodný (2013)

Více ...