Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

The Process of Modernity and its Materialization in Spatial Structure of Territory


The Process of Modernity and its Materialization in Spatial Structure of Territory

Český abstrakt

Teoretické zkoumání podstaty moderních měst, především ze sociologické perspektivy, začíná specifickou charakteristikou modernity a vede k závěru, že globální metropole, tj. nejdůležitější uzly v síti světových měst, jsou v dnešní době klíčovou materializací procesu modernity. Porozumění těmto metropolím, procesu jejich výstavby ale i obecnému vztahu mezi městy a společností má zásadní důležitost pro překonání řady enviromentálních, společenských a politických problémů, které se před námi v blízké budoucnosti rýsují.

English abstract

A theoretical inquiry into the nature of modern cities, mainly from a sociological perspective, starts with a particular characteristics of modernity and leads to the conclusion that global metropolises - nodes within a world city network - are the key contemporary materializations of the process of modernity. Understanding to these metropolises, to the process of their construction and to the city-society relation in general is felt essential for overcoming the many environmental, social and political issues that are looming in front of us in near future.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail