Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Zobrazuji 30 nejnovějších pojmů
Obec Struktura sídla Zastavěné území USES Slumy ghetto mentálni mapy urbanismus urbanizace suburbanizace deurbanizace reurbanizace Athénská charta urbanistická kaše veřejný prostor veřejné prostranství mobiliář interiér města urbánní scéna urbánní prostor parter pozemní komunikace funkční skupiny místních komunikací rychlostní komunikace (A) sběrné komunikace (B) obslužné komunikace (C) zklidněné komunikace (D) genius loci obytná ulice Sídlo