Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Zobrazuji 30 nejnovějších pojmů
Rekultivace Územní studie krajiny Pohledový horizont Harmonické měřítko krajiny Památný strom NATURA 2000 Významný krajinný prvek Přírodní park PP NPP PR NPR Zvláště chráněné území Místo krajinného rázu Oblast krajinného rázu Znaky krajiny Charakteristika krajinného rázu Identita krajiny Charakter krajiny Sídlo venkovské Nástroje územního plánování Územní plán Územní studie Zásady územního rozvoje Problémový výkres Limity území Regulační plán Územně analytické podklady Obec s pověřeným obecním úřadem Obec s rozšířenou působností