Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Zobrazuji 30 nejnovějších pojmů
Skid row Ochranné pásmo dráhy Transformační struktura (území) Rozvojová struktura (území) Motorová doprava Rekreační oblast Rekreace Obory zařízení občanského vybavení Občanské vybavení (vybavenost) Cyklostezka Chráněná krajinná oblast - CHKO Venkovské osídlení Osídlení Rozvoj sídel Sídelní celek Sídelní útvar Území Stabilizovaná struktura (území) Cyklistická trasa (cyklotrasa) Krajinná památková zóna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Stezka pro cyklisty (cyklostezka) Pruh pro cyklisty Hustota osídlení Hustota zastavění Prostorová regulace Plochy s rozdílným způsobem využití Opatření obecné povahy Územní souhlas Terminál