Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Občanské vybavení (vybavenost) Obec Obec s pověřeným obecním úřadem Obec s rozšířenou působností Oblast krajinného rázu Obory zařízení občanského vybavení obslužné komunikace (C) obytná ulice Obytná zóna Ochrana přírody a krajiny Ochranné pásmo Ochranné pásmo dráhy Opatření obecné povahy Osídlení