Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

sběrné komunikace (B) Sdílený dopravní prostor SEA Sídelní celek Sídelní útvar Sídlo Sídlo městské Sídlo venkovské Skid row Slumy Společnost Správní území Stabilizovaná struktura (území) Statutární město Stezka pro cyklisty (cyklostezka) Struktura sídla suburbanizace