Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Slovník pojmů

Zásady územního rozvoje Zastavěné území Zastavitelná plocha Zeleň zklidněné komunikace (D) Znaky krajiny Znaky města Zóna 30 Zvláště chráněné území