Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Výuka

Koncepce výuky

Předměty

Manuál prezentace urbanistického návrhu

Ukázky studentských prací

Urbanistický ateliér (URA) - Žluté karty

POSTER TIT 1.jpg