Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Perspektivy území II: hranice a rozhraní

Obsah publikace

 

Část 1:

Teritorium: rozhraní států, regionů a kultur

Alexander Čemez: Medzinárodné, politické a sociálne aspekty územia a hraníc 

Martin Nedvěd: Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus

Roman Vodný: Železnice na hranicích...

Část 2:

Město: hranice v měřítku ulic, pozemků a budov

Kateřina Čechová: Železnice ve městě – příležitost nebo bariéra? Příklad nádraží Bubny

Miroslav Kozel: Území, hranice v území a jejich hodnota (?…) 

Tereza Vokurková: Hranice velkoprůmyslových podniků Frýdlantska

Oleg Fetisov: Doněck: průmyslová osada — průmyslové velkoměsto

Eva Špačková: Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru: limity, možnosti a kompetence

Jan Kašpar: Výhledové uspořádání vesnice a krajiny (Desná u Litomyšle)

Monika Jančovičová: Oplotenie ako hranica medzi súkromným a verejným 

Část 3:

Hranice symbolické, koncepční a psychologické

Lenka Popelová: Vnímání hranic urbanistického prostoru – vizuální teorie Kevina Lynche

Dominika Titková: Vplyv fyzických i sociálnych aspektov na vnímanie a využívanie verejného priestoru užívateľmi

Katarína Kristiánová: Hranice – interpretácie v záhradno-architektonickej tvorbe 

Jiří Kupka: Kostel – hranice sakrálního a profánního

Pavel Holubec: O rozdílu mezi vědou a filosofií a o užitečnosti myšlení v pojmech